Diş Sağlığı

Çürük Oluşumunda Beslenme Alışkanlıklarının Etkisi

Dengeli beslenme ve yiyecek alışkanlıkları ile çürük diş arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yaptığımız bu çalışmada çeşitli yaş gruplarından 500 çocuk incelenmiştir. Beslenmenin ve dişler üzerinde etkisinin çeşitli araştırmalarda belirlenmesi nedeniyle bizde konuya bir açıklık getirmek amacıyla araştırmayı uygun gördük.

Bu çalışmada bireyler dört ana yaş grubuna ayrılarak incelenmiştir. Ayrıca biberon çürüğü saptanan 18 çocukta özel olarak ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Hazırlanan araştırma formunda çocukların öğünlerde aldıkları besinler dışında, ara öğünler ve şeker yeme alışkanlıkları ve bunun dişler üzerine etkisi konusunda neler bildikleri açığa çıkacak sorulara yer verilmiştir. Ayrıca çocukların diş fırçalama alışkanlıkları yaşadıkları yer ve ailelerin çocuk beslenmesi üzerine bildikleri de araştırılmış, her çocuğun ağız muayenesi yapılmıştır.Anket formuna kaydedilmiştir.

Bu form ışığında dengeli beslenip, beslenmediği konusunda şeker alma miktarı konusunda, ailenin ve dış etkilerin bu konuda çocuğa kazandırdığı iyi ve kötü alışkanlıklar konusunda, fırçalama alışkanlığı vb. konularda edinilen bilgiler tablolar halinde değerlendirilmiştir. Bireylerde yapılan diş taramalarında elde edinilen çürük miktarı ile anket sonuçları karşılaştırılmış ve çürük sayısına göre gruplar; çürük sayısı 5’ten fazla olmayanlar şeklinde tekrar gruplandırılmıştır. Bütün bu sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirirsek 5 tablo halinde sunulmuştur.

Beslenme dışında birçok değişken faktörün bulunduğu çürük oluşumunda gelişi güzel seçilmiş araştırma grubumuzda en fazla çürük bulunan gruptaki dengesiz beslenme oranının en yüksek olması beslenmenin çürük oluşumundaki önemini göstermiştir.

Dengesiz beslenmenin yanında yiyeceklerin karyojenitesi, karyojenik yiyeceklerin sık alınması, dişin çürüğe hassas yapıda olması gibi faktörlerin diş çürük oluşumunda beslenmeyle ilgili diğer öenmli faktörler olduğu fikrine varılmıştır.

Bir önceki yazımız olan YARATICI DRAMANIN KULLANILDIĞI ALANLAR VE YÖNTEMLERİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir Cevap Yazın