Görüntülüyor 8 Sonuç(lar)
e-fatura

Logo e-fatura çözümlerine dair

  Logo e- fatura çözümlerinden bu yazımızda bahsedecek olursak, öncelikle logo e-fatura üç şekilde sunulmaktadır. Bunlar; LOGO e-Fatura – Dosya Transfer Çözümü LOGO e-Fatura + Sunucu Yazılımı – GİB Entegrasyon Çözümü E-LOGO Özel Entegratörlük Hizmeti Dosya transfer çözümünden ilk olarak bahsedecek olursak, genellikle bu çözüm ile birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendine özel potalına manuel bir …

e-fatura

Logo e-Fatura Kurulumu Ve Ayarları

Logo e-fatura kurulumunda öncelikle e-fatura modülü yüklenerek gerekli olan ticari ürünlerde lisansların yenilenmesi gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında ise eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olunması gereken bazı alanlar bulunmaktadır. Bunlar; Ülke adı, vergi kimlik numarası, göndericinin birim etiketi, adres bilgisi, logo e-fatura kullanıcısına ait diğer bilgiler vb. Tüm bu alanlar da doldurulduktan sonra bilgilerin bazı kurulumlar sonucunda bu …

e-fatura

E- fatura NEDİR?

E- fatura değerli kağıda basılmış olan faturalar ile tamamen aynı nitelikte ve değerde olan belirli bir satandartta ve aynı bilgileri içerisinde barındıran en önemlisi de değiştirilemeyecek şekilde mühürlenmiş olan elektronik belgelere verilen isimdir. Bu elektronik belge Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuştur. E-fatura sayesinde sadece kağıt tasarrufu sağlanmayacaktır aynı zamanda kurumlar, kuruluşlar ya da şahsi müşteriler …

e-fatura

E-Fatura Portalı Hakkında Bilgiler

E-fatura uygulamasını kullanabilmek açısında yeterli derecede alt yapıya sahip olamayan kullanıcıların, e-fatura uygulamasından yararlanmalrını sağlayacak temel düzeydeki fonksiyonları içerisinde barındıran bir uygulama olan E- fatura’dan fatura düzenleme zorunluluğu olan mükelleflerin yararlanma imkanları bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Gelir idaresi başkanlığınca belirlenmiş olan ve e-fatura uygulamasını kullanmak zorunda olan firmalar ise, madeni yağ lisans sahipleri, kola, …

e-fatura

E-fatura uygulamasının avantajlarına dair…

Anonim şirketleri ve Limited şirketi olan mükellefler, e-fatura uygulama kapsamında bulunmaktadır ve e-fatura gönderip, alabilmektedir. Gerçek yani tüzel kişilerin ise e-fatura uygulamasından yararlanmaları ya da e-fatura gönderip almaları ise mümkün değildir. Limited şirketleri ve Anonim şirketi olmayan kurum ve kuruluşlar için e-fatura gönderimi yapabilmek ya da e-fatura alabilmek için neticeleri gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenmektedir. …

e-fatura

Logo E-Fatura Uygulamasında Mali Mühür İle İmzalama

Logo e- fatura uygulamalarına dair yapılan tüm işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali mühür, Kurum ve kuruluşlar aynı zamanda tüzel kişilere ait veri bütünlüğünü kapsamı altına almakta olan ve garantileyen bunun yanı sıra gizliliğin sağlanması amacı ile, Gelir idaresi Başkanlığı’nın adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından tamamlanmış olan elektronik sertifikalara verilen genel isimdir. Elektronik sertifikalar, aslında bir bilginin ya …

e-fatura

Güvenli Veri İletişimi için Logo E-fatura

Faturaların artık kağıt olarak değil de, online ortamlarda daha güvenli bir şekilde iletilmesi, alınması ve saklanması konusunda ortaya çıkan bazı kanunlar ile birlikte olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da belirtmiş olduğu bazı kurallara uygun bir biçimde geliştirilmiş olan e-fatura uygulaması, biraz önce de değindiğimiz gibi kağıt faturalar ile birebir aynı özelliği ve değeri taşımaktadır. Aynı zamanda …

E-Fatura Hizmetleri
e-fatura

LOGO’da e-Fatura Çözümleri

Faturaların elektronik olarak yani e-fatura şeklinde düzenlenmesi ve iletilip, alınması oldukça önemlidir. En önemlisi kağıt tasarrufu açısından ve doğamız açısından önemli bir yere sahiptir. Senelerce imzalar toplandı bu konu ile ilgili ve maalesef ancak şimdi kısmet oldu. E-Faturalar gelir idaresi başkanlığı tarafından belirtilen standartlara uygun bir şekilde düzenlenmekte olup, kağıt faturalar ile aynı değere ve …