PRP Nedir ? Nasıl Uygulanır ?

-PRP (Platelet Rich Plasma-Plateletten Zangin Plazma) Uygulaması hakkında.

PRP uygulaması plateletten varlıklı plasma veya trombositten varlıklı plasma olarak adlandırılan; kişinin kendi kanından hususi setler ve işlemler ile ayrıştırılan plateletten varlıklı plasma kısmının, kişiye tekrar uygulanması olarak tanımlanır. Estetik körçla yapılması durumunda cilde ve saçlı tenye küçük iğneler ile uygulamalar yapılmaktadır. Halk arasında tam olarak karşılığı olmamakla birlikte kök hücre tedavisi olarak tanımlanmaktadır.

Prp tedavisi çok uzun senelerdır, tıbbın birçok dalında hususilikle ortopedi, spor doktorliği, plastik operatöri, diş hastalıklarında ve baytarlikte kullanılmaktadır. Estetik körçla PRP uygulaması bütün dünyada 2-3 senedır, Türkiye de 1 senedır, doktorler tarafından yapılmaktadır.

PRP uygulaması kısaca kişinin kendi kanı ile estetik yönden iyileştirilmesidir.

İnsan vücudunda dolaşan kan dahilersinde eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar) ve plateletler (trombositler) vartur. İnsan vücudunda bir hasar veya uçuruma alanne geldiğinde trombositler ve lökositler, hasar olan bölgeye göç ederler.Hasarlık bölgede salgıladıkları büyüme öğeleri ile hasar ve uçurumanın hızla iyileşmesini sağlarlar.

PRP uygulamasında da insan vücudunun bu hasra karşısında vermiş olduğu tedavi etme yeteneği devinime geçirilerek, estetik yönden iyileşme körçlanır.Vücudun hasar varmış gibi ten altında hasar düzeltme mekanizmaları devinime geçirilir.

PRP uygulaması prosedüründe hususi işlemler ile kandan ayrıştırılan plateletler, kanın sıvı kısmı olan plasma dahilersinde sıkışmış olarak bulunacaktır.Plateletler normal kanne göre daha az plasma kısmı dahilersinde bulunacağından, göreceli olarak normal kandaki sayısının (kanda normal seviyede 150,00-450,000 adet/ml bulunur), birkaç sert kadar sayıda (yaklaşık 1 milyon adet/ml) bulunacaktır.BU sayede az miktardaki plasma dahilersinde normalin birkaç sert platelet sayısı ten dahilersinde verilebilecektir.

Kişi kanından ayrıştırılan plateletler, ince iğneler ile ten altına ve veya saçlı tenye uygulandığında, sanki o bölgede hasar varmış gibi davranacak, bölgede büyüme öğeleri ve iyileştirici öğeleri salgılayarak, uygulkör bölgesinde iyileştirici rol oynayacaktır.

PRP uygulaması saçlı tenye yapıldığında; saç kökleri etrafındaki damarlanmayı arkaıracak,saç köküne daha çok miktarda kan, oksijen, vitamin taşınmasına imkan sağlarken; salgıladığı büyüme öğeleri ile saç kökü hücrelerini uyaracak, saç köklerinin saç üretim süreçlerini hızlandıracak ve saçların daha sağlıklı durume gelmesini sağlayacaktır.Saç dökülmesi olan bölgede , büyüme öğelerinin saç köküne olan etkisi ile saç sökülmesi duracaktır.

Saçlı tende PRP uygulaması tamamen dökülmüş olan saçların tekrar çıkmasını sağlayamayacak; güçsüz, kırılmış, hasarlı saçları ve saç üretimi yeteneği durmuş olan saç köklerini uyararak, saç dökülmesini durduracak, saçların daha parlak, canlı görülmesini sağlayacaktır.PRP uygulaması nihayetrası ince güçsüz saç tellerinin canlanması ve kalibrasyonu arkaacağı dahilin hastalar yeni saçlar çıkmış hissine kapılabilirler.

PRP uygulaması cilde yapıldığında; vakit dahilersinde ten altında oluşan bazı dokuların kayıplarına bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklık ve çökmelerin olduğu bölgede,hasar iyileştirme mekanizması ile iyileşme sağlayacaktır.Uygulkör bölgesinde salgıladığı büyüme öğeleri araçsı ile destek dokudaki kayıplara bağlı ortaya çıkan kırışıklık ve çökmelerde iyileşme görülecektir.

Zaman dahilersinde ten destek dokusu kolojen miktarında azalma ve kırılmalara bağlı olarak ortaya çıkan ten sarkmalarında, bölgeye uygulanan plateletlerin salgıladığı büyüme öğeleri ile kollojenlerin yeniden yapılandırılması sağlanacak; ten elastikiyetinin arkaması ve ten sarkmalarının düzelmesi sağlanacaktır.

Cilt lekelerinde PRP uygulaması ile; plateletlerin salgıladığı büyüme öğeleri (MGF) ile tente renk oluşumunu sağlataraf melanin hücrelerinin çalışma sistemini normal sınırlarda tutarak, ten lekelerinin tedavisini sağlayacaktır.

Skar ve çatlaklarda PRP uygulamasında; tente herhangi neden bağlı olarak ortaya çıkmış olan çatlaklar, izler, sivilce izleri,skarlar gibi lezyonların etrafında uçuruma iyileştirici mekanizma ile çalışan plateletler, salgıladığı büyüme öğeleri ile lezyonların küçülmelerini daha az görünür durume gelmelerini sağlayacaktır.

2-PRP Uygulaması nasıl etki eder?

PRP uygulamasında; hususi prosedürlerle elde edilen plateletten varlıklı plasma ten dahilersine ve saçlı tenye verildiğinde; salgıladıkları büyüme öğeleri ile uygulkör bölgesinde hasar iyileştirme mekanizmasını başlatırlar; verilen plasma da normal kandaki sayının birkaç sert sayıda platelet kullanıldığı dahilin, normal kan ile oluşan iyileşme mekanizmasından daha etkili, daha hızlı, daha erken iyileşme nihayetuçları görülecektir.

Plateletler dahilersinde bulunan büyüme öğeleri;

PDGF(Platelet tenved growth factor)- hücre büyümesi,kan damarı onarımi ve oluşumu, colojen üretimi

FGF(Fibroblast growth factor)-doku onarımi, cologen ve hyaluronic acid üretimi

EGF(Epithelial growth factor)-epitel hücre yapımı, uçuruma iyileşmesi

TGF-beta-epitel ve damar epitelyum uçuruma iyileşmesi

VEGF-yeni damar endotelial hücre üretimi

Plateletler den salınan büyüme öğeleri, uygulkör bölgesinde hasra iyileştirici mekanizmaları devinime geçirerek, saçlı ten ve veya tenteki sorunların iyileştirilmesinde görev alırlar.

3-PRP uygulaması kimlere uygulanır?

PRP uygulaması saçlı tende, saç dökülmesi, saçlarda kırıklık, cansızlık mat görünüş şikayeti olan kişilerde başarılı nihayetuçlar göstermektedir. Aynı vakitda cildin vakit dahilersinde azalan destek dokuların nihayetucu olarak ortaya çıkan kırışıklık, sarkma, ten lekeleri sorunlarında oldukça etkin tedavi nihayetuçları sağlamaktadır.

PRP uygulaması saçlı tende saç dökülmesini durdurması tarafında, saç köklerinin uyararak saç büyümesinin aktive eder.ince tüy şeklinde olan saçların büyümeleri aktive edildiğinde daha kalın, sağlıklı saç görünümüne kavuşurlar.

Saçlı tende cansız, parlaklığını yitirmiş,kırılmış, kuru, ince saçların saç kökleri büyüme öğeleri ile aktive olarak; daha canlı,parlak,sağlıklı saç görünümü PRP uygulamasının nihayetuçlarıdır.

PRP uygulaması ile vakit dahilersinde tamamen dökülmüş olan saçların yeniden çıkmasını sağlamaz, fakat PRP uygulaması nihayetucunda, var saçların daha sağlıklı olması, dökülmenin durması, saçların daha sağlıklı durume gelmesi sağlanır.Ayrıca PRP uygulaması nihayetrası var saçların kalibrasyonlarındaki arkaış, parlak ve canlı görünüm saçlarda sıklaşma ve yeni saçların çıktığı görünümü paydilebilmektedir.

PRP uygulamasının saçlı tenye uygulanması en sık yapılan uygulamalardandır.

Zaman dahilersinde ten altı destek dokuların azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ten elastikiyetinin azalması, kırışıklar, sarkmalar da PRP uygulaması başarılı nihayetuçlar sunmaktadır.

PRP tedavisi üst yüz bölgesinde alın, göz sahilı kırışıklıklarında, gözaltı çökmelerinde, elmacık kemiği çökmelerinde ve sarkmalarında başarı ile uygulanmaktadır.

Orta ve alt yüz bölgesinde burun sahilı çökmelerinde, çene köşeleri sarkmalarında, gıdı bölgesi sarkmalarında, boyun ve dekolte kırışıklık ve sarkmalarında PRP uygulaması nihayetucunda etkin nihayetuçlar alınmaktadır.

Ayrıca bütün gövde bölgelerinde kol sarkmaları, dahil bacak sarkmaları, dahil diz sarkmaları, karın bölgesi sarkmalarında PRP uygulaması yapılmaktadır.

Hamilelik, ıslaklılık, güneş sebebi ile oluşmuş ten lekelerinde ve tente oluşmuş skarlar, izler, çatlaklar da PRP uygulaması başka uygulamaların daha ötesine geçmiştir.

4-PRP uygulaması hangi bölgelere uygulanır?

PRP uygulaması

• Saçlı tende; saç dökülmesi, saç kırıklıkları, cansız kuru ince saçların tedavilerinde

• Tüm yüz bölgesinde;alın, göz sahilı, burun sahilı kırışıklıklarında, sarkma ve çökmelerde, ten lekeleri ve izlerin tedavisinde

• Boyun ve dekolte bölgesinde; kırışıklık,sarkma ve lekelerin tedavisinde

• Üst kol,karın,dahil bacak,diz bölgeleri kırışıklık, sarkma, çatlak ve lekelerin tedavilerinde

• Tüm gövdeta görülen sarkma, çatlaklar,izler,lezyonların giderilmesinde

başarı ile uygulanmakta, uygulkör nihayetuçları tatmin edici düzeyde bulunmaktadır.

5-PRP uygulaması nasıl yapılır?

PRP uygulaması hastadan kan alımı işlemi ile başlar. Hastanın kolundan hususi infüzyon seti ile (kan alma seti), 10-20 cc (yarım çay bardağı kadar) kan hususi PRP hazırlkör tüplerine alınır.

PRP hazırlkör tüplerindeki kan hususi santrifüj işleminden geçirilerek, plateletten varlıklı plasma kısmı ayrılır.Hastadan alınan 10 cc lik kandan yaklaşık 1-2 cc plateletten varlıklı plasma elde edilir.

Elde edilen plateletten varlıklı plasma enjektöre çekilerek, mezoterapi de kullanılan ince iğneler araçsı ile ten altına uygulanır. Uygulkör da ten ve saçlı tende gereksinim olan yerlere dolgu uygulamaya benzer olarak tenn ten kısmına ve veya napaj (noktasal küçük dokunuşlar) metoti ile tennin yüzeysel tabakasına plasma verilir.

PRP uygulaması aynı vakitda dermaroller adı verilen(üzerinde çok ince iğnelerin olduğu, kendi etrafında dönen dairesel mahsuller) ekipmaları ile birlikte uygulanabilir.Uygulkör nihayetrası yüze maske uygulaması ile PRP uygulamasının etkinliği arkaırılabilir.

PRP uygulaması tek başına uygulanabildiği gibi bazı durumlarda, ayrımsiyonel lazer aygıtları ile birlikte uygulanarak kırışıklık, ten sarkmaları çatlak ve lezyonların tedavisinde daha etkili ve hızlı nihayetuçlar elde edilmesi körçlanır.Özellikle yüz bölgesi gençleştirme, sarkma ve kırışıklık tedavilerinde, ten lekesi tedavilerinde, ten çatlak, skarlar, iz tedavilerinde PRP uygulamasının Fraksiyonel lazer uygulaması ile birlikte yapılması bütün dünya doktorleri tarafından çok başarılı nihayetuçları nedeni ile önerilmeltedir.

6-PRP uygulaması güvenlimidir?

PRP uygulamasında kullanılan infüzyon setleri(kan alma setleri) ve PRP hazırlkör tüpleri, sadece bu körç uygulamalar dahilin üretilmiş olan uygulkör setleri şeklinde kullanılır. Uygulkör setleri dahilersinde uygulkör gizasında gereksinim olabilecek bütün malzemeler bulunmaktadır.

PRP uygulaması kapalı sistem dahilersinde hazırlanan plateletten varlıklı plasma mahsulü ile yapılır, tarafi hastanın kanı dış ortamla ve başka malzemeler ile temas etmez. Hastanın kanı tek kullanımlık steril infüzyon setleri araçsı ile tekrar tek kullanımlık steril vakumlu PRP hazırlkör tüplerine alınır.

Santrifüj işlemi nihayetrası elde edilen plateletten varlıklı plasma tek kullanımlık steril enjektörlere çekilerek kullanılır.Tüm bu işlemler gizasında hasta kanı ve hazırlanan plasma dış ortamla temas etmez.

Uygulamalar nihayetrası kullanılan bütün malzemeler imha edilir.PRP hazırlkör setlerinin tekrar kullanılması teknik olarak mümkün değildir.

PRP uygulaması, yukarıda anlatıldığı gibi kapalı sistem prosedürler ile elde edilen plasma kullanılarak yapıldığı dahilin;

Uygulamada kan ile hastalık bulaşma riski yoktur. AIDS, Hepatit vb gibi kan ve kan mahsulleri ile bulaşan hastalıkların PRP uygulamasında bulaşma riski söz konusu değildir.

PRP uygulamasında hastanın kendi kanı kullanıldığı dahilin herhangi bir alerjik reaksiyon görülmesi söz konusu değildir.

7-PRP uygulaması ağrılı mıdır?

PRP uygulamasında plateletten varlıklı plasmanın ten dahilersine verilirken kullanılan iğneler, mezoterapi uygulamalarında da kullanılan çok ince iğnelerdir. İğnelerin çapları 30G veya 27 G olabilir, uzunlukları değişmekle birlikte 6mm, 16mm veya daha uzun olabilir.

PRP uygulaması gizasında duyulan ağrı hissi; hastalar tarafından tekrarl olarak ‘’hafif’’ olarak nitelendirilmektedir.

PRP uygulaması gizasında hastalar tenlerinde çok ince iğnelerin girişlerini paydebilmektedirler. Ağrıya duyarlı ve duygulu hastalarda, uygulkör gizasında ağrı duyusunu azaltıcı önlemler(kremler, soğuk uygulama…) ile duyulan ağrı hissi oldukça azaltılabilmektedir.

PRP uygulaması gizasında tente hafif sıcaklık, hafif tarafma hissi ve artlme hissi duyulabilmektedir.

8- PRP uygulamasının taraf etkileri nedir?

PRP uygulamasında taraf etkiler görülme riski hastanın kendi kullanıldığı dahilin oldukça düşüktür.

Uygulkör iğle ile yapılan uygulamalar grubunda bulunduğu dahilin; iğnenin cilde giriş tekniğine bağlı olarak bazı taraf etkiler görülebilir. İğne uygulamasına bağlı olarak bazı noktalarda küçük morarmalar görülebilir, bu morarmalar küçük çaplı olup birkaç gün dahilersinde tedaviye gerek duyulmadan iyileşir. Morarmaların iyileşme sürecini kısaltmaz dahilin doktor tarafından bazı mahsuller önerilebilir.

PRP uygulaması gizasında tente hafif kızarıklık görülür, tenteki kızarıklık herhangi bir tedaviye gerek duyulmadan 30-40 dk dahilersinde kendiliğinden kaybolacaktır.uygulkör nihayetrası tente paydilen artlme hissi 1-2 saat dahilersinde kaybolacaktır.

PRP uygulamasında hastanın kendi kanı kullanıldığı dahilin herhangi bir alerjik reaksiyon görülmesi söz konusu değildir.

PRP uygulaması doktor tarafından yapılması gereken uygulamalar grubundadır.

9-PRP Uygulaması seans sayısı ve süresi nedir?

PRP uygulaması estetik yaklaşımla 2 körca yönelik yapılmaktadır.

a- Belirlenmiş bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak (ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, ten kırışıklıklarının, ten lekelerinin giderilmesi, skar ve çatlakların giderilmesi, saç dökülmesinin durdurulması, yeni saç gelişimin ikazlması…)

b- Mevcut durumu korumak, cildin vakit karşısındaki deformasyonunu önlemeye yönelik olarak.

PRP uygulaması belirli bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik körçla yapılıyor ise ; tekrarl olarak 1 aylık aralarla 2-3 seans uygulanır.Seanslar nihayetrasında belirlenmiş sorunlarda gözle görülür iyileşmeler beklenir.

PRP uygulaması nihayetrası etkileri uzun süreli olarak devam edecektir, etkilerini devam etmesini ve cildin vakit karşısındaki deformasyonunun önlenmesi körcıyla seneda 1 seans PRP uygulaması önerilir.

Genel tedavi protokolleri ikaznda hastalara sorunların çözümü körcıyla 1 ay aralıklar da 2-3 seans PRP uygulaması nihayetrası, seneda 1 seans idame PRP uygulaması önerilmektedir.

10-PRP uygulaması seans ücretleri nedir?

PRP uygulamasında ücretlendirme seans ücreti olarak belirlenir.

PRP uygulaması seans ücreti belirlenmesinde; uygulkör bölgesinin genişliği ve kullanılan PRP hazırlkör seti sayısı önem arz etmektedir. Hastanın gereksinimları doğrultusunda 1 PRP hazırlkör tüpü kullanılabildiği gibi, bazı hastalarda uygulkör bölgelerinin genişliğine göre 2 veya daha çok sayıda PRP hazırlkör seti kullanılabilmektedir. Genel olarak bütün yüz uygulamaları dahilin 1 adet PRP uygulkör seti yeterli olmaktadır.

11-PRP Uygulaması kimlere yapılmaz?

PRP uygulaması herhangi bir nedenten dolayı kandaki platelet sayısının normal kıymetlerinin (platelet normal sayıları ortalkör 150,000-450,000/ml dir) altında olan kişilere yapılmaz. aynı vakitda kanser hastalarına yapılmaz.

Pıhtılaşma sorunu olan, kan sulandırıcı ve başka ilaç alan kişilerin uygulkör evvelsi ilaç bilgilerini doktore iletmeleri gerekir.

12-PRP Uygulaması nihayetrası öneriler

PRP uygulaması klinik ortamında yapılan uygulamalardır, uygulkör nihayetrası kişi bazı önerilerle sosyal ıslakamına dönebilir.

Uygulkör nihayetrasında bölgede kızarıklık ve artlme hissi olacak, tedaviye gerek duymadan kendiliğinden iyileşecektir.

PRP uygulaması nihayetrası bölgeye bazı yatıştırıcı hususiliği olan kremler kullanılır. Uygulkör bölgesinin 4-6 saat süre ile yıkanmaması, temizlenmemesi önerilir.

PRP uygulamasında napaj tekniği ve dermaroller kullanım ı nihayetrası ten yüzeyinde mikro düzeyde çılgınkler oluşur, uygulkör gizasında ten üzerinde kalan plateletten varlıklı plasmanın vakitla cildin tennlerine ulaşması dahilin, 4-6 saat cildin yıkanmaması bu sürede plasmanın cildin tennlerine ulaşması körçlanır.

PRP uygulkör nihayetrası 12-24 saat makyaj mahsulleri kullanılması (fondoten, fudra…) önerilmemektedir.

PRP uygulaması nihayetrası 12-24 saat havuz, denize girilmemesi gereklidir

Bir önceki yazımız olan Mobilya'nın Adresi Burada Mobilyalar başlıklı makalemizde mobilya, mobilya adres ve mobilyalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Reply